به BAZZI خوش آمدید

تجربه در
مشاوره کسب و کار
خدمات

ما بیش از 100 مهندس نرم افزار حرفه ای با بیش از 10 سال تجربه در ارائه برتر هستیم

welcome to Bozia

Experience in
Business Consulting
Services

We are 100+ professional software engineers with more than 10 years of experience in delivering superior

welcome to Bozia

Experience in
Business Consulting
Services

We are 100+ professional software engineers with more than 10 years of experience in delivering superior

ستراتژی برنامه ریزی کسب و کار
مشاوره مدیریت فناوری اطلاعات
گزارش تحلیل کسب و کار
کمک خواستن؟ با ما تماس بگیرید

+( 013 ) 591758966

8 صبح تا 5 بعد از ظهر

دوشنبه شنبه

مشاوره رایگان را شروع کنید

از استراتژی زمان تحویل خط

ما بیش از 100 مهندس نرم افزار حرفه ای با بیش از 10 نفر هستیم
سالها تجربه در ارائه برتر

4.7+

مشتری را بررسی کنید

ما بیش از 100 مهندس نرم افزار حرفه ای هستیم

B+

مشتری را بررسی کنید

ما بیش از 100 مهندس نرم افزار حرفه ای هستیم

به بیش از 27000 شرکتی که به آنها رسیده اند بپیوندید

به BAZZI خوش آمدید

راه حل های منابع انسانی شرکت شما

ما بیش از 100 مهندس نرم افزار حرفه ای با بیش از 10 نفر هستیم
سالها تجربه در ارائه برتر

پروژه تکمیل شد
399+
راضی تکمیل شد
4K+
به BAZZI خوش آمدید

بهترین دانش از صنعت

ما بیش از 100 مهندس نرم افزار حرفه ای با بیش از 10 نفر هستیم
سالها تجربه در ارائه برتر

20+

سال تجربه
 • مدیریت آسان اپلیکیشن موبایل
 • تم از ویژگی های دسته
 • سیستم امنیتی قوی
به BAZZI خوش آمدید

استراتژی به تحویل به موقع

ما بیش از 100 مهندس نرم افزار حرفه ای با بیش از 10 نفر هستیم
سالها تجربه در ارائه برتر

 • مدیریت آسان اپلیکیشن موبایل
0%

رشد راه اندازی کسب و کار

0%

حل مشکل کسب و کار

چیزی را ایجاد کنید

تماس سریع؟

  مشاوره رایگان را شروع کنید

  مطالعات موردی را کاوش کنید

  به BAZZI خوش آمدید

  THE OF EXPERT KNOWLEDGE

  We are 100+ professional software engineers with more than 10 years of experience in delivering superior

  K

  Year of Experience

  K

  Project Complated

  K

  Happy Customers

  سالها تجربه در خدمات متمرکز بر فناوری اطلاعات

  ما بیش از 100 مهندس نرم افزار حرفه ای با بیش از 10 سال تجربه در ارائه برتر هستیم

  • Mobile app easy management
  • Ton’s of Features for handle

  سالها تجربه در خدمات متمرکز بر فناوری اطلاعات

  ما بیش از 100 مهندس نرم افزار حرفه ای با بیش از 10 سال تجربه در ارائه برتر هستیم

  • Mobile app easy management
  • Ton’s of Features for handle

  سالها تجربه در خدمات متمرکز بر فناوری اطلاعات

  ما بیش از 100 مهندس نرم افزار حرفه ای با بیش از 10 سال تجربه در ارائه برتر هستیم

  • Mobile app easy management
  • Ton’s of Features for handle
  به BAZZI خوش آمدید

  STRATEGY TO DELIVERY

  We are 100+ professional software engin than 10 years of experience in deliver

  START FREE CONSULTING

  OUR BLOGS & NEWS

  29 اکتبر

  Agency Marketing Four Things to Business

  We are 100+ professional software engin than 10 years of experience in deliver

  29 اکتبر

  Agency Marketing Four Things to Business

  We are 100+ professional software engin than 10 years of experience in deliver

  29 اکتبر

  Agency Marketing Four Things to Business

  We are 100+ professional software engin than 10 years of experience in deliver

  Want to see our Recent News & Updates. Click here to View More

  What Our Client Say.

  When an unknown printer took A galley of type and scrambled it to make a type specimen Book. It
  has survived not only Five centuries.

  What Our Client Say.

  When an unknown printer took A galley of type and scrambled it to make a type specimen Book. It has survived not only Five centuries.

  What Our Client Say.

  When an unknown printer took A galley of type and scrambled it to make a type specimen Book. It has survived not only Five centuries.

  STARTUP
  We are 100+ professional software engineers with more than 10 years of experience in
  • Business Setup Growths
  • Business Problem Solving
  Free
  MIDDLE
  We are 100+ professional software engineers with more than 10 years of experience in
  • Business Setup Growths
  • Business Problem Solving
  $49 MONTHLY
  ENTERPRISE
  We are 100+ professional software engineers with more than 10 years of experience in
  • Business Setup Growths
  • Business Problem Solving
  $549 YEARLY

  Themexriver © Copyright 2024. All Rights Reserved.